Verejné obstarávania

Prvky na detské ihriská – Solinky doplnenie

Prijatie ponúk do
23. júla 2021
Dátum zverejnenia
15. júla 2021

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=71946393

Vyhodnotenie

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

  1. Veríme v Zábavu, s.r.o., cenová ponuka 3 840 € s DPH za celý predmet zákazky
  2. DETSKÉ IHRISKÁ, s.r.o., cenová ponuka 4 020 € s DPH za celý predmet zákazky
  3. FLORA SERVIS GROUP, s.r.o., cenová ponuka 4 329,64 € s DPH za celý predmet zákazky
  4. DEXTRADE Žilina, s.r.o., cenová ponuka 4 620 € s DPH za celý predmet zákazky
  5. Intersystem EU s.r.o., cenová ponuka 8 360,4 € s DPH za celý predmet zákazky