Verejné obstarávania

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťami pre realizáciu stavby vrátane odborného autorského dohľadu pre stavbu: „Predĺženie MK na ul. Spojná, Žilina

Prijatie ponúk do
11. augusta 2021
Dátum zverejnenia
30. júla 2021

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=88515551

Vyhodnotenie

Ku dňu 11.8.2021 do 8:00 bola prostredníctvom portálu eZakazky predložená 1 ponuka.

Kritérium vyhodnotenia ponúk:                    najnižšia cena s DPH

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

  1. DAQE Slovakia s.r.o., Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina, cenová ponuka: 3 600 € s DPH za celý predmet zákazky