Verejné obstarávania

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťami pre realizáciu stavby vrátane odborného autorského dohľadu a výkon inžinierskej činnosti pre stavbu: „Rekonštrukcia lávky na ul. Centrálna, Žilina“

Prijatie ponúk do
16. júna 2021
Dátum zverejnenia
4. júna 2021

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=69035572

Vyhodnotenie

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

  1. Structing, s.r.o., Dubie 112, 024 01 Kysucké Nové Mesto, Cenová ponuka: 8 210,53 € s DPH za celý predmet zákazky
  2. DAQE Slovakia s.r.o., Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina, Cenová ponuka: 12 960 € s DPH za celý predmet zákazky