Verejné obstarávania

Prevoz, výsadba a údržba kvetinových pyramíd pre rok 2022

Prijatie ponúk do
11. apríla 2022
Dátum zverejnenia
30. marca 2022

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=32568003

Vyhodnotenie

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

1.Cenová ponuka: 20 981,4 € s DPH za celý predmet zákazky, uchádzač splnil podmienky účasti

2.Cenová ponuka: 23 444,4 € s DPH za celý predmet zákazky, uchádzač splnil podmienky účasti

3.Cenová ponuka: 28 200 € s DPH za celý predmet zákazky, uchádzač splnil podmienky účasti

4.Cenová ponuka: 29 886,6 € s DPH za celý predmet zákazky, uchádzač splnil podmienky účasti