Verejné obstarávania

Prenájom prenosných toaliet, samostojacich zábran a plotov na podujatia organizované alebo spoluorganizované mestom Žilina

Prijatie ponúk do
9. mája 2022
Dátum zverejnenia
28. apríla 2022

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=70623735

Vyhodnotenie

  1. Cenová ponuka: 6 012.60 € s DPH za celý predmet zákazky, uchádzač splnil podmienky účasti