Verejné obstarávania

Predaj pozemkovej nehnuteľnosti

Prijatie ponúk do
15. októbra 2021
Dátum zverejnenia
5. októbra 2021

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže podľa ustanovenia § 281 – 288 Obchodného zákonníka (ďalej len „súťaž“) – predaj pozemkovej nehnuteľnosti.