Verejné obstarávania

Predaj pozemkovej nehnuteľnosti (Žilina Invest s.r.o.)

Prijatie ponúk do
2. júna 2021
Dátum zverejnenia
17. mája 2021

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže podľa ustanovenia § 281 – 288 Obchodného zákonníka (ďalej len „súťaž“) Predaj pozemkovej nehnuteľnosti (Žilina Invest s.r.o.)

https://www.katasterportal.sk/kapor/viewReportAction.do?reportId=334308833