Verejné obstarávania

Poskytovanie služieb v oblasti manažmentu kybernetickej bezpečnosti

Prijatie ponúk do
5. mája 2021
Dátum zverejnenia
23. apríla 2021

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=48634414

Vyhodnotenie

Z predmetu obstarávania nebola vylúčená žiadna ponuka uchádzača.

Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

  1. SOMI Systems a.s. cena za predmet zákazky s DPH 18 840,00 EUR s DPH
  2. NetPoint, a. s. cena za predmet zákazky s DPH 21 120,00 EUR s DPH
  3. AXENTA s. r. o. cena za predmet zákazky s DPH 21 468,00 EUR s DPH
  4. AUTOCONT s.r.o. cena za predmet zákazky s DPH 23 880,00 EUR s DPH
  5. void SOC, s.r.o. cena za predmet zákazky s DPH 26 736,00 EUR s DPH
  6. TooNet, s. r. o. cena za predmet zákazky s DPH 54 720,00 EUR s DPH