Verejné obstarávania

PD, OAD, IČ: Prístavba a stavebné úpravy budovy mestského divadla- debarierizácia a zelené opatrenia

Prijatie ponúk do
24. septembra 2021
Dátum zverejnenia
13. septembra 2021

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=17514299

Vyhodnotenie

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

1. Zelený domov, s.r.o. cena za predmet zákazky 34 650,00 € s DPH

2. MEB architects, s.r.o. cena za predmet zákazky 35 928,00 € s DPH