Verejné obstarávania

Pasport reklamných stavieb

Prijatie ponúk do
24. augusta 2021
Dátum zverejnenia
30. júla 2021

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=43341740

Vyhodnotenie

Z predmetu obstarávania nebola vylúčená žiadna ponuka uchádzača.

Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

  1. T-MAPY Slovensko s. r. o. cena za celý predmet zákazky 22 920,00 € s DPH
  2. HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. cena za celý predmet zákazky 24 000,00 € s DPH