Verejné obstarávania

Oprava podhľadov opláštenia budovy plavárne – havarijný stav

Prijatie ponúk do
2. júna 2022
Dátum zverejnenia
20. mája 2022

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=10891254

Vyhodnotenie

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

 

1.Cenová ponuka: 12 828 € s DPH za celý predmet zákazky, uchádzač splnil podmienky účasti

 

2.Cenová ponuka: 15 191,47 € s DPH za celý predmet zákazky, uchádzač splnil podmienky účasti