Verejné obstarávania

Odstránenie, uskladnenie a zabezpečenie likvidácie reklamných stavieb

Prijatie ponúk do
2. novembra 2021
Dátum zverejnenia
20. októbra 2021

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=90911481

Vyhodnotenie

Ku dňu predkladania ponúk 02.11.2021 do 09:00 hod. bolo prostredníctvom portálu eZakazky predložených 5  ponúk.

 

Z predmetu obstarávania bola vylúčená jedna ponuka uchádzača.

 

Kritérium vyhodnotenia ponúk: Najnižšia cena s DPH

 

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

  1. RAMAVA STAV s. r. o.           cena za celý predmet zákazky 15 080,00 €, uchádzač nie je platcom  DPH
  2. ZEBRA STUDIO s. r. o.  cena za celý predmet zákazky 17 076,00 € s DPH
  3. JStore, s. r. o.                            cena za celý predmet zákazky 24 360,00 € s DPH
  4. AS - KOVO s.r.o.                     cena za celý predmet zákazky 28 188,00 € s DPH