Verejné obstarávania

Nákup propagačných materiálov mesta Žilina/grafické služby/služby súvisiace s doručením propagačných materiálov/dopravné služby

Prijatie ponúk do
26. júla 2021
Dátum zverejnenia
14. júla 2021

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=13119994

Vyhodnotenie

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

1: Hauerland spol. s r.o.     Cenová ponuka: 7 849,44 € s DPH za celý predmet zákazky

2: CreoCom, s.r.o.               Cenová ponuka: 8 916,00 € s DPH za celý predmet zákazky