Verejné obstarávania

Nákup propagačných materiálov mesta Žilina/grafické služby/služby súvisiace s do ručením propagačných materiálov/dopravné služby

Prijatie ponúk do
4. marca 2022
Dátum zverejnenia
23. februára 2022

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=25829796

Vyhodnotenie

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

1: IMI TRADE s.r.o.; 9394,19 € s DPH za celý predmet zákazky

2: Hauerland spol. s r.o.; 10391,40 € s DPH za celý predmet zákazky

3: Anatex, s.r.o.; 10691,76 € s DPH za celý predmet zákazky

4: CreoCom, s.r.o.; 10720,70 € s DPH za celý predmet zákazky