Verejné obstarávania

Nákup pracovných ochranných odevov a pracovnej obuvi

Prijatie ponúk do
28. októbra 2021
Dátum zverejnenia
14. októbra 2021

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=47291906

Vyhodnotenie

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

 

1: Tamal s. r. o. Cenová ponuka za celý predmet zákazky: 3 828,00 Eur s DPH

 

2: KORAKO plus, s. r. o. Cenová ponuka za celý predmet zákazky: 4 742,40 Eur s DPH

 

3: Zdenka Chabadová - Pracovné odevy, Cenová ponuka za celý predmet zákazky: 6 487,68 Eur s DPH