Verejné obstarávania

Nákup originálnych ručne brúsených krištáľových produktov

Prijatie ponúk do
14. mája 2021
Dátum zverejnenia
4. mája 2021

Výzva na predkladanie ponúk, 04. 05. 2021 – 14. 05. 2021

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=84392440

Vyhodnotenie

Ku dňu predkladania ponúk 14.05.2021 do 10:00 hod. nebola doručená ponuka od žiadneho uchádzača, preto verejný obstarávateľ zrušil proces obstarávania.