Verejné obstarávania

Nákup originálnych ručne brúsených krištáľových produktov / služby súvisiace s doručením/dopravné služby

Prijatie ponúk do
16. februára 2022
Dátum zverejnenia
3. februára 2022

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=84401823

Vyhodnotenie

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

I. časť Krištáľová váza

1: Slovakia Crystal s.r.o.: Cenová ponuka 54,00 Eur s DPH za celý predmet zákazky.

2: GSM Europe s.r.o. : Cenová ponuka 70,80 Eur s DPH za celý predmet zákazky.

 

II. časť Krištáľová dóza s vrchnákom

1: Slovakia Crystal s.r.o.: Cenová ponuka 33,60 Eur s DPH za celý predmet zákazky.

2: GSM Europe s.r.o. 2: GSM Europe s.r.o.: Cenová ponuka 71,40 Eur s DPH za celý predmet zákazky.

 

III. časť Krištáľový set

1: Slovakia Crystal s.r.o.: Cenová ponuka 74,40 Eur s DPH za celý predmet zákazky.

2: GSM Europe s.r.o.: Cenová ponuka 142,68 Eur s DPH za celý predmet zákazky.