Verejné obstarávania

Nákup kníh na reprezentačné účely mesta

Prijatie ponúk do
9. marca 2022
Dátum zverejnenia
1. marca 2022

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=43388754

Vyhodnotenie

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

  1. Juraj Štefuň-GEORG, J. Kalinčiaka 14, Žilina, cenová ponuka: 907,50 € s DPH za celý predmet zákazky, uchádzač splnil podmienky účasti
  2. Panta Rhei, s.r.o., Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder, cenová ponuka: 987,50 € s DPH za celý predmet zákazky, uchádzač splnil podmienky účasti
  3. Direct Marketing, a.s., Lamačská 22, 841 03 Bratislava, cenová ponuka: 995,50 € s DPH za celý predmet zákazky, uchádzač splnil podmienky účasti
  4. Trans & Rent s.r.o., Limbová, 010 07 Žilina, cenová ponuka: 1 001 € s DPH za celý predmet zákazky, uchádzač splnil podmienky účasti
  5. PrizeX s.r.o., Novozámocká 182, 947 01 Hurbanovo, cenová ponuka: 1 125 € s DPH za celý predmet zákazky, uchádzač splnil podmienky účasti