Verejné obstarávania

Nákup kancelárskeho papiera

Prijatie ponúk do
26. júla 2021
Dátum zverejnenia
15. júla 2021

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=19330159

Vyhodnotenie

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

1: KRPA Slovakia spol. s r.o.    Cenová ponuka: 25 420,00 € s DPH za celý predmet zákazky

2: Xepap, spol. s r.o.                  Cenová ponuka: 25 822,32 € s DPH za celý predmet zákazky

3: TSV - Papier Tibor Varga    Cenová ponuka: 28 080,00 € s DPH za celý predmet zákazky