Verejné obstarávania

Nákup a dodanie športového náradia (basketbalové koše, futbalové brány, multifunkčné brány malé, hádzanárske brány, viacúčelové stĺpiky na volejbal/tenis/nohejbal/bedminton)

Prijatie ponúk do
1. októbra 2021
Dátum zverejnenia
23. septembra 2021

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=90693228

Vyhodnotenie

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

1. oneTwo s.r.o. cena za predmet zákazky 29 000,00 € s DPH

2. Biznis inn print, s.r.o. cena za predmet zákazky 30 941,90 € s DPH

3. NR COMPANY s.r.o. cena za predmet zákazky 33 888,00 € s DPH

4. MARO, s.r.o. cena za predmet zákazky 36 576,00 € s DPH