Verejné obstarávania

Nadstavba a stavebné úpravy MŠ Bajzova v Žiline- Rekonštrukcia elektroinštalácie a slaboprúdu

Prijatie ponúk do
25. marca 2022
Dátum zverejnenia
17. marca 2022

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=12724003

Vyhodnotenie

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

  1. ELZETtech, s. r. o.; Cena 49 325,75 € s DPH za celý predmet zákazky
  2. KALORIM s. r. o. ; Cena 52 456,15 € s DPH za celý predmet zákazky
  3. AMR Home, s. r. o.; Cena 52 749,16 € s DPH za celý predmet zákazky
  4. B - Stavmont s. r. o.; Cena 56 621,87 € s DPH za celý predmet zákazky
  5. B & B spol. s r. o.; Cena 57 659,83 € s DPH za celý predmet zákazky
  6. ZÁPADOSLOVENSKÍ ELEKTRIKÁRI s. r. o.; Cena 59 892,92 € s DPH za celý predmet zákazky
  7. ELINSS s. r. o.; Cena 64 737,73 € s DPH za celý predmet zákazky