Verejné obstarávania

MŠ Suvorovová – výťah PAV 3, PVC podlahy, ELI 400V, stĺpy, maľby

Prijatie ponúk do
16. júla 2021
Dátum zverejnenia
1. júla 2021

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=69509662

Vyhodnotenie

Ku dňu 19.07.2021 do 10:00 boli prostredníctvom portálu eZakazky predložené 4 ponuky.

Z predmetu obstarávania bola vylúčená jedna ponuka uchádzača.

Kritérium vyhodnotenia ponúk: najnižšia cena s DPH

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

  1. FEROSTA a spol., s.r.o., cena za predmet zákazky 44 264.29 € s DPH
  2. ERPOS, spol. s r.o., cena za predmet zákazky 45 750,94 € s DPH
  3. Marek Benko s.r.o., cena za predmet zákazky 51 073,88 € s DPH