Verejné obstarávania

MŠ Kmeťa – inštalácia čerpadiel do kotolne, MŠ Čajaková – rekonštrukcia vodovodu

Prijatie ponúk do
6. júna 2022
Dátum zverejnenia
23. mája 2022

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=51315659

Vyhodnotenie

Celkové poradie uchádzačov podľa kritériá:

  1. KALORIM s.r.o. Cenová ponuka: 18 668,15 Eur s DPH za celý predmet zákazky
  2. BECO, a.s.
  3. PRIMA PROJEKT - SK, s.r.o.