Verejné obstarávania

Motorové vozidlo na zabezpečenie CO pri riešení mimoriadnych krízových situácií

Prijatie ponúk do
16. decembra 2022
Dátum zverejnenia
5. decembra 2022

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?module=customer&page=ShowProfile&ItemID=68460466&

Vyhodnotenie

Celkové poradie úspešnosti ponúk podľa kritéria:

1. AUTO MARKET, s.r.o., Košická, 010 01 Žilina, IČO: 36371629; Cena za celý predmet zákazky: 21 328,98 Euro s DPH

2. A.K.MOTOR s. r. o.

3. R - J. A. servis, s. r. o.