Verejné obstarávania

Monitoring médií pre mesto Žilina v roku 2023

Prijatie ponúk do
25. novembra 2022
Dátum zverejnenia
15. novembra 2022

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=48233584

Vyhodnotenie

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

  1. Slovakia Online, s.r.o., IČO: 31402445, Riazanská 57, 831 03 Bratislava, Cenová ponuka za celý predmet zákazky je 1 699,20 Euro s DPH (1rok)
  2. SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.