Verejné obstarávania

Modernizácia osobných výťahov, ZpS – Úsmev, osiková ul., Žilina

Prijatie ponúk do
8. marca 2022
Dátum zverejnenia
23. februára 2022

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?module=customer&page=ShowProfile&ItemID=96270872&

Vyhodnotenie

Dňa 09.03.2022  bolo v zmysle § 57 ods. 1 písm. b) zákona o VO zrušené verejné obstarávanie na predmet zákazky „Modernizácia osobných výťahov, ZpS  –  Úsmev, Osiková ul., Žilina – Solinky“  a to z dôvodu, že v lehote na predkladanie ponúk do 8.3.2022 do 09:00 hod. nebola predložená ani jedna ponuka.