Verejné obstarávania

KREATÍVNE TRHOVISKO ŽILINA – DOČASNÁ STAVBA

Prijatie ponúk do
15. júla 2022
Dátum zverejnenia
30. júna 2022

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?module=customer&page=ShowProfile&ItemID=43175547&

Vyhodnotenie

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

1. OB-BELSTAV, s.r.o., Olešná 500, IČO 36396605, cenová ponuka:  154 922,66 Eur  s DPH za celý predmet zákazky, uchádzač splnil podmienky účasti.

2. ERPOS, spol. s r.o., Vendelína Javorku 1609/29, Žilina