Verejné obstarávania

Kaplnka morová sv. Magdalény na starom cintoríne v Žiline – Rekonštrukcia strechy I. etapa – OPAKOVANÁ

Prijatie ponúk do
19. októbra 2021
Dátum zverejnenia
11. októbra 2021

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=53280383

Vyhodnotenie

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

 

  1. EMEL SK s. r. o., Hviezdoslavova 919/23, 022 01 Čadca, Cenová ponuka: 26 898,28 € s DPH za celý predmet zákazky, Uchádzač splnil podmienky účasti.

2. ERPOS, spol. s r.o., Vendelína Javorku 1609/29, 010 01 Žilina, Cenová ponuka: 33 847,81 € s DPH za celý predmet zákazky, Uchádzač splnil podmienky účasti