Verejné obstarávania

Jednorazové záhradnícke práce

Prijatie ponúk do
17. septembra 2021
Dátum zverejnenia
6. septembra 2021

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=24674589

Vyhodnotenie

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

 

1: Záhrady Pončák s.r.o.  Cena za predmet zákazky: 11 688,70 Eur s DPH

 

2: Záhradníctvo HEDERA, s.r.o. Cena za predmet zákazky: 14 666,66 Eur s DPH

 

3: CITYgarden, s.r.o.  Cena za predmet zákazky: 20 379,24 Eur s DPH

 

4: DRYADA garden, s.r.o.  Cena za predmet zákazky: 20 673,26 s DPH