Verejné obstarávania

Hygienické potreby

Prijatie ponúk do
17. februára 2023
Dátum zverejnenia
31. januára 2023

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?module=customer&page=ShowProfile&ItemID=38194656&

Vyhodnotenie

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

1: PhDr. Gabriela Spišáková, Majster Papier, Wolkrova 5, 85101 Bratislava-Petržalka, Cena za celý predmet zákazky: 19 640,38 Eur s DPH