Verejné obstarávania

Dovoz vody a zálievka podľa potreby novovysadených stromov na sídlisku Solinky a novozaložených trvalkových záhonov v meste Žilina

Prijatie ponúk do
13. augusta 2021
Dátum zverejnenia
3. augusta 2021

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=71594272

Vyhodnotenie

Celkové poradie úspešnosti ponúk:
Martin Šesták; Cena: 84,0 Eur za celý predmet zákazky