Verejné obstarávania

Dodávka športových trofejí, medailí a pohárov

Prijatie ponúk do
17. februára 2022
Dátum zverejnenia
10. februára 2022

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=12417491

Vyhodnotenie

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

  1. MAAD.sk, s.r.o., Dunajská 10, 040 01 Košice, cenová ponuka: 13 587.29 € s DPH za celý predmet zákazky, uchádzač splnil podmienky účasti