Verejné obstarávania

Dodávka služobných motocyklov pre Mestskú políciu Žilina

Prijatie ponúk do
19. júla 2021
Dátum zverejnenia
9. júla 2021

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=91066009

Vyhodnotenie

Verejný obstarávateľ Mesto Žilina pristúpil k zrušeniu verejného obstarávania na predmet zákazky: „Dodávka služobných motocyklov pre Mestskú políciu Žilina“ podľa § 57 ods. 1 b) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Verejný obstarávateľ nedostal ani jednu ponuku.

Predmet zákazky bude pravdepodobne predmetom nového verejného obstarávania.