Verejné obstarávania

Dodávka služieb súvisiacich s dohľadovým centrom bezpečnostných incidentov – SOC (Security Operations Center) (NOVÁ) (NOVÁ),

Prijatie ponúk do
20. januára 2022
Dátum zverejnenia
17. januára 2022

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=65914451

Vyhodnotenie

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

1: void SOC, s.r.o., 13 692,00 € s DPH za celý predmet zákazky

2: AUTOCONT s.r.o., 26 304,00 € s DPH za celý predmet zákazky

3: AXENTA s. r. o., 27 768,00 € s DPH za celý predmet zákazky

4: osobnyudaj.sk, s.r.o., 159 600,00 € s DPH za celý predmet zákazky