Verejné obstarávania

Dodávka, montáž, zapojenie a nastavenie kuchynských zariadení: konvektomat, umývačka riadu so vstupným stolom, elektrický sporák, elektrický kotol

Prijatie ponúk do
15. novembra 2021
Dátum zverejnenia
4. novembra 2021

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=95268791

Vyhodnotenie

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

1. Adam Chabada, cena za celý predmet zákazky 20 748,00 Eur s DPH

2. Alena Kasáková Gastroalka Slovakia, cena za celý predmet zákazky 26 138,22 Eur s DPH