Verejné obstarávania

Dodávka, montáž a demontáž vonkajších odpadkových košov

Prijatie ponúk do
7. júna 2021
Dátum zverejnenia
27. mája 2021

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=99585363

Vyhodnotenie

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

  1. REX, s.r.o., Jasanova 28, 67801 Blansko, Cenová ponuka: 16 476 € s DPH za celý predmet zákazky, Uchádzač splnil podmienky účasti.
  2. FLORA SERVIS GROUP, s.r.o., Bednárova 10/16, 907 01 Myjava, Cenová ponuka: 16 933,72 € s DPH za celý predmet zákazky, Uchádzač splnil podmienky účasti.