Verejné obstarávania

Dodávka, montáž a demontáž vonkajších odpadkových košov

Prijatie ponúk do
17. júna 2022
Dátum zverejnenia
6. júna 2022

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=79913206

Vyhodnotenie

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

1.REX, s.r.o. Jasanova 28 67801 Blansko, IČO = 163 43 484, cenová ponuka: 15 325,20€ s DPH za celý predmet zákazky, uchádzač splnil podmienky účasti

2. ZEBRA STUDIO s. r. o. Somolického 1874/62 039 01 Turčianske Teplice, IČO = 521 58 349