Verejné obstarávania

Dodávka kancelárskeho papiera

Prijatie ponúk do
18. mája 2022
Dátum zverejnenia
6. mája 2022

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=57878574

Vyhodnotenie

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

 

  1. Cenová ponuka: 45 116,56 € s DPH za celý predmet zákazky, uchádzač splnil podmienky účasti
  2. Cenová ponuka: 56 398,74 € s DPH za celý predmet zákazky, uchádzač splnil podmienky účasti