Verejné obstarávania

Dodávka čistiacich prostriedkov

Prijatie ponúk do
4. októbra 2022
Dátum zverejnenia
22. septembra 2022

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=98099143

Vyhodnotenie

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

  1. Výroba a obchod SVAGERKO s.r.o. Cintorínska 505/14 059 34 Spišská Teplica, IČO = 36486256, cenová ponuka za celý predmet zákazky 16 989,60€ s DPH
  2. NDŽ s.r.o., Košická 2 010 65 Žilina, IČO = 31581773
  3. PhDr. Gabriela Spišáková, Majster Papier Wolkrova 5 85101 Bratislava-Petržalka, IČO = 33768897