Verejné obstarávania

Dodávka a osadenie oceľového ochranného rámu s plechovou výplňou pre sklolaminátové kontajnery na BRKO odpad v MČ Hájik, Bánová Závodie

Prijatie ponúk do
22. novembra 2022
Dátum zverejnenia
4. novembra 2022

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?module=customer&page=ShowProfile&ItemID=77693368&

Vyhodnotenie

Celkové poradie uchádzačov podľa zvoleného kritéria:

1. ZEBRA STUDIO s.r.o., IČO: 5215849, Somolického 1874/62, 039 01 Turčianske Teplice, Cena za celý predmet

zákazky: 34 800,- Eur s DPH.

2. LUMIZA, s.r.o., Pri Kysuci 99/77, 010 03 Žilina

3. REX, s.r.o., Jasanova 28, 678 01 Blansko

4. ESCALON Slovakia s.r.o., Robotnícka 2192, 017 01 Považská Bystrica