Verejné obstarávania

Dodávka a montáž zariadenia výdajne v MŠ Hollého (alokované pracovisko MŠ A. Kmeťa) v Žiline

Prijatie ponúk do
30. marca 2022
Dátum zverejnenia
21. marca 2022

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=42388465

Vyhodnotenie

Ku dňu 5.4.2022 do 10:00 boli prostredníctvom portálu eZakazky predložené dve ponuky.

Kritérium vyhodnotenia ponúk: najnižšia cena s DPH

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

  1. Cenová ponuka: 22 552,80 € s DPH za celý predmet zákazky, uchádzač splnil podmienky účasti
  2. Cenová ponuka: 26 767,43 € s DPH za celý predmet zákazky, uchádzač splnil podmienky účasti