Verejné obstarávania

Dodávka a montáž betónovo-kovových krytov na nádoby

Prijatie ponúk do
7. júna 2021
Dátum zverejnenia
27. mája 2021

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=67450756

Vyhodnotenie

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

  1. ELKOPLAST Slovakia s. r. o. , celková cena s DPH 7 380,00 Eur za celý predmet zákazky.             Uchádzač splnil podmienky účasti.