Verejné obstarávania

Dodávanie potravinárskych tovarov pre mesto Žilina v roku 2022/2023 na reprezentačné účely

Prijatie ponúk do
28. februára 2022
Dátum zverejnenia
17. februára 2022

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=40649737

Vyhodnotenie

Vyhodnotenie:

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

Časť 1 Pekárenské a cukrárske tovary

1: FIN, spol. s r.o. cena 130,80 Eur s DPH

Časť 2 Studený/teplý bufet

1: FIN, spol. s r.o. cena 456,50 Eur s DPH

Časť 3 Ostatné tovary a služby

1: FIN, spol. s r.o. cena 266,90 Eur s DPH