Verejné obstarávania

Dodávanie potravinárskych tovarov pre mesto Žilina v roku 2022/2023 na reprezentačné účely

Prijatie ponúk do
25. mája 2022
Dátum zverejnenia
13. mája 2022

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=50368690

Vyhodnotenie

Časť 1 Pekárenské a cukrárske tovary

Celkové poradie úspešnosti ponúk podľa kritéria:

1: Celková cena s DPH 144,40 Eur

2: Celková cena s DPH 255,80 Eur

Časť 2 Studený/teplý bufet

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

1: Celková cena s DPH 536,10 Eur

2: Celková cena s DPH 686,60 Eur

Časť 3 Ostatné tovary a služby

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

1: Celková cena s DPH 108,19 eur

2: Celková cena s DPH 293,80 Eur