Verejné obstarávania

Dodanie a správa serverovej a sieťovej infraštruktúry pre mesto Žilina

Prijatie ponúk do
11. novembra 2022
Dátum zverejnenia
13. októbra 2022

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=73852234

Vyhodnotenie

1. AUTOCONT, s.r.o. Krasovského 14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 36 396 222

Najnižšia cena vyjadrená v eurách s DPH: 998 208,00 Uchádzač ponúkol najnižšiu cenu z hodnotených

ponúk. Splnil podmienky účasti a je úspešným uchádzačom.

2. DATALAN, a.s. Krasovského 14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 35 810 734

Najnižšia cena vyjadrená v eurách s DPH : 1 096 833,60