Verejné obstarávania

Dodanie a montáž hracích prvkov pre Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Veľká okružná a Puškinova v Žiline

Prijatie ponúk do
15. októbra 2021
Dátum zverejnenia
4. októbra 2021

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=51985020

Vyhodnotenie

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

1: OCTAGO CORPORATION, j.s.a. cena za predmet zákazky 31 084,03 Eur s DPH

2: Intersystem EU s.r.o., cena za predmet zákazky 31 984,80 Eur s DPH

3: AGGER, s.r.o., cena za predmet zákazky 34 800,00 Eur s DPH

4: DEXTRADE Žilina, s.r.o., cena za predmet zákazky 35 856,00 Eur s DPH

5: ERPOS, spol. s r.o., cena za predmet zákazky 38 427,79 Eur s DPH