Verejné obstarávania

Dažďová kanalizácia na sídlisku Hájik – pasport, geodetické zameranie, kamerové skúšky, identifikácia porúch a návrh opráv

Prijatie ponúk do
12. septembra 2022
Dátum zverejnenia
24. augusta 2022

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=65684084

Vyhodnotenie

Verejný obstarávateľ zrušil verejné obstarávanie na základe § 57 ods. 1 písm. b) z dôvodu nepredloženia ani jednej ponuky. Verejné obstarávanie sa bude v blízkej dobe opakovať.