Verejné obstarávania

Dažďová kanalizácia na sídlisku Hájik- pasport, geodetické zameranie, kamerové skúšky, identifikácia porúch a návrh opráv

Prijatie ponúk do
26. septembra 2022
Dátum zverejnenia
13. septembra 2022

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=37290977

Vyhodnotenie

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

1. HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. Moyzesova 46, Košice, Cena za celý predmet zákazky: 30 931,20 Eur s DPH.

2. PRIMA PROJEKT - SK s.r.o. Tajovského 2040/2, Žilina