Verejné obstarávania

Čistiace potreby

Prijatie ponúk do
13. októbra 2021
Dátum zverejnenia
30. septembra 2021

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=23730371

Vyhodnotenie

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

1: Výroba a obchod SVAGERKO s.r.o., cena za predmet zákazky 9 867,54 Eur s DPH

2: NDŽ s.r.o., cena za predmet zákazky 10 556,96 Eur s DPH

3: PhDr. Gabriela Spišáková, Majster Papier, cena za predmet zákazky 11 860,80 Eur s DPH

4: BANCHEM, s.r.o., cena za predmet zákazky 13 798,97 Eur s DPH

5: Katarína Okšová, cena za predmet zákazky 13 970,81 Eur s DPH