Verejné obstarávania

Čistiace, dezinfekčné, umývacie, pracie prostriedky a hygienické potreby pre Mestskú políciu Žilina

Prijatie ponúk do
4. marca 2022
Dátum zverejnenia
28. februára 2022

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?Module=Item&Page=Item&Area=participate&ItemID=98059870

Vyhodnotenie

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:

 

1.Peter Šesták – KANPEX, Vajnorská 108, 83101 Bratislava-Nové Mesto, cenová ponuka: 1 724,42 € s DPH za celý predmet zákazky, uchádzač splnil podmienky účasti

2. LVSR s. r. o., Račianska 88 B , 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, cenová ponuka: 1 816,72 € s DPH za celý predmet zákazky, uchádzač splnil podmienky účasti